An evening with Laurent Binet and Ariejan Korteweg

Studio B - Centrale Bibliotheek Den Haag, Spui 68, 1e etage - Thursday, February 13 2014 - 20.30 hrs

Dit evenement heeft reeds plaatsgevonden.
This event has already taken place.