Inschrijven op de nieuwsbrief

Tussen Angst en Hoop. Deel 2: literatuur & architectuur

Sjoerd Soeters, A.F.Th. van der Heijden en Michaël Zeeman
Sjoerd Soeters, A.F.Th. van der Heijden en Michaël Zeeman


Deel 2 van het avondvullende programma in de grote zaal van het theater, over de verbeelding van de hoop. Na de wetenschap is de beurt aan literatuur & architectuur: biedt kunst hoop? Vanuit hun eigen discipline reageren A.F.Th. van der Heijden en architect Sjoerd Soeters op deze vraag. Van der Heijden herschept onze tijd tot een mythe, hij laat het heden uitdijen tot een universum waarin ook de godenwereld een rol speelt. Soeters kreeg de laatste jaren bekendheid vanwege de Haverleij bij Den Bosch, een kastelencomplex dat aansluit bij een nieuwe behoefte aan een veilige omgeving. Welke toekomstverwachting spreekt uit zijn werk? Gespreksleider is Michaël Zeeman. Nederlandstalig.