Inschrijven op de nieuwsbrief

Should we love one another?

Winternacht 1 -


Schrijver en publicist Bas Heijne en de Britse filosoof John Gray onderzoeken het geheim van het succes van populistische partijen tegen de achtergrond van toenemende globalisering en veranderende machtsverhoudingen. Populistische partijen voeren het woord vrijheid hoog in hun vaandel. Wat bedoelen zij als ze het over vrijheid hebben? Hoe komt het dat ze zoveel weerklank vinden en wat hebben zij te bieden dat andere partijen, die vasthouden aan de verlichtingsidealen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit, over het hoofd zien? Hebben ze wellicht gelijk als ze zeggen dat we een gevoel van culturele eigenheid kwijtraken en dat de gewone burger te weinig gehoord wordt? Hebben ze een scherpere antenne voor de menselijke behoefte om zich thuis te voelen en gehoord en gezien te worden? Een tweegesprek aan de hand van de vertoning van filmfragmenten. Engelstalig.