Inschrijven op de nieuwsbrief

Indonesië: van censuur naar ongekende vrijheid

WINTERNACHT 1 -
A. Munandar, Goenawan Mohamad en Dirk Vlasblom - foto Serge Ligtenberg
A. Munandar, Goenawan Mohamad en Dirk Vlasblom - foto Serge Ligtenberg


Jarenlang streed journalist/schrijver Goenawan Mohamad voor het vrije woord in Indonesië. Er bestaan geen betere getuigen om te vertellen over de geschiedenis van de censuur in Indonesië. Ook oud NRC-correspondent Dirk Vlasblom vertelde over zijn ervaringen met de Indonesische censor. Paul van der Gaag leidde het gesprek. Schrijver en journalist Goenawan Mohamad is de oprichter van het toonaangevende opiniemagazine Tempo. Mohamad ontving vanwege zijn strijdvaardigheid diverse prijzen, waaronder de eerste Professor Teeuw Award van de Universiteit van Leiden. Mohamad ontving in december 2005 de Wertheim prijs. De eerder aangekondigde Joesoef Isak, uitgever en journalist, kon om gezondheidsredenen niet naar Nederland komen. Zijn plaats werd ingenomen door de in Nederland wonende balling A. Munandar. Engelstalig.