Inschrijven op de nieuwsbrief

Het lied van Soenda

Winternacht 1 -


De oude legende Het Lied van Soenda vertelt het verhaal van vorst Ayam Wóeroek van Madjapahit. Hij wil met de beeldschone dochter van de koning van Soenda trouwen. Het belooft een gelukkige verbintenis te worden, totdat de intrigant Gádjah Máda van Madjapahit op het toneel verschijnt. Carel Alphenaar bewerkte deze legende tot een moderne theatrale vertelling, waarin gedichten van Agus R. Sarjono (1965) zijn verwerkt. Muziek: Ernst Heinz; vormgeving en licht: Esther Viersen; adviezen: Anneke Djajasoebrata, Ton van de Langkruis; productie: Marc Isphording.