Inschrijven op de nieuwsbrief

Financiële perkara's

Paul van der Gaag, Hans Meijer en Peter Keppy - foto Serge Ligtenberg
Paul van der Gaag, Hans Meijer en Peter Keppy - foto Serge Ligtenberg


Historici Hans Meijer en Peter Keppy spraken met gespreksleider Paul van der Gaag over hun onderzoek naar de bestuurlijke besluiten over achterstallige ambtenarensalarissen, materiële oorlogsschade en rechtsherstel. Over de worsteling van de Nederlandse overheid en de Indische Nederlanders met de financiële erfenissen van de oorlog in Nederlands-Indië. Is de Nederlandse overheid hier in gebreke gebleven?