Inschrijven op de nieuwsbrief

Film: Hollands Glorie in korte films

Winternacht 2 -
Winternacht 2 -
Winternacht 2 -
Winternacht 2 -
Foto uit Een nieuw dorp op nieuw land - film van Louis van Gasteren
Foto uit Een nieuw dorp op nieuw land - film van Louis van Gasteren


Drie korte films uit de tijd van de wederopbouw.
De vlag (1955, 10 minuten, door Kees Stip) is een korte nationalistische speelfilm over het belang van de Nederlandse vlag: de vlag, die onder meer tevoorschijn komt op dolle dinsdag, na de bevrijding, de watersnoodramp en halfstok hangt bij de dodenherdenking.
Paraat of prikkeldraad (1953, 6 minuten, door Karel Nort) is een compilatiefilm over de onmisbaarheid van een goede defensie ter bescherming van vrijheden op het gebied van godsdienst, onderwijs, politieke meningsuiting en organisatie.
Een nieuw dorp op nieuw land (1960, 30 minuten, door Louis van Gasteren) kwam in opdracht van de rijksoverheid tot stand. Een film over het onstaan van het dorp Nagele op een drooggelegde zeebodem in kaart. Van Gasteren toont in een heldere en eenvoudige verteltrant zijn bewondering voor deze enorme prestatie.