Inschrijven op de nieuwsbrief

De grenzen van de chaos

Winternachten 2 -
Ernst Reijseger en Ramsey Nasr - foto Serge Ligtenberg
Ernst Reijseger en Ramsey Nasr - foto Serge Ligtenberg


Soms lijkt het dat kunst vooral ontstaat waar orde is opgeheven. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat zelfs de meest ontregelende kunstenaar toch houvast nodig heeft. De cellist Ernst Reijseger scheert met zijn muziek langs de grenzen van wat zijn instrument aan mogelijkheden te bieden heeft. Ramsey Nasr, Dichter des Vaderlands, onderzoekt in gedichten als Mi have een Droom de grenzen van het Nederlands, en als acteur en regisseur verkeert hij regelmatig in het grensgebied tussen tekst en improvisatie. Deze twee kunstenaars gaan, onder leiding van Jan Donkers, met elkaar in gesprek over regels en chaos en de schijnbare vrijheid tijdens improvisaties. Hoe chaotisch mag en moet het worden? Welke regel zullen ze nooit breken? Een programma vol voordracht en ontregelende muziek.
NL