Inschrijven op de nieuwsbrief

Living Apart Together - Education and multiculturalism in The Netherlands

Korzo grote zaal
€ 8,- / € 6,- (Studenten/CJP/Uitpas/Ooievaarspas)
Fouad Laroui, James Cummins, Frank Martinus Arion en Louk de la Rive Box - foto Sander Foederer
Fouad Laroui, James Cummins, Frank Martinus Arion en Louk de la Rive Box - foto Sander Foederer

In deze interactive paneldiscussie over de toekomst van multicultureel Nederland stond het onderwijs centraal. Het is duidelijk dat Nederland moeite heeft met de veranderende samenstelling van de bevolking. Is de inrichting van het huidige onderwijs wel voldoende toegesneden op onze multiculturele toekomst? Schrijver Frank Martinus Arion (Curaçao), onderwijskundige Jim Cummins (Canada) en professor Internationale Samenwerking Louk de la Rive Box (Nederland) ontvouwden hun visie op dit onderwerp en deden voorstellen voor drie geboden voor succesvol onderwijs in multicultureel Nederland. Drie studentes van het Institute of Social Studies reageerden als eersten op de geboden. Onder leiding van de Nederlands/Marokkaanse schrijver Fouad Laroui werden de geboden door het publiek, het panel en de drie studentes aangepast, en alsvolgt vastgesteld:

- All students are intelligent, imaginative, and linguistically talented, and should be treated so.
- An educational system that invests in mutual respect of teachers, parents and students, guarantees a safe and secure society.
- Thou shalt make Holland an equitable, accommodating and hospitable country by making education humanistic and full of equal opportunities for all.

De World Speakers paneldiscussies worden georganiseerd door Winternachten in samenwerking met het Institute of Social Studies in Den Haag. Dit debat was de tweede in een serie over de toekomst van de Nederlandse multitculturele samenleving.