Inschrijven op de nieuwsbrief

Eva Meijer: Depressie in tijden van waanzin - #SoulCare

Interview door Gerlinda Heywegen met Eva Meijer n.a.v. haar boek 'De grenzen van mijn taal' (Nederlands gesproken)

Online

Net zo helder als in haar essay De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek naar depressie (uitgave Cossee, 2019) vertelt schrijver Eva Meijer in dit Winternachten festival-programma van Gerlinda Heywegen over depressie. Aan de hand van enkele filmfragmenten waarin depressie een rol speelt geeft Meijer, onder meer, aan welke rol de taal speelt in het denken over en tonen van depressie.

Eva Meijers De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek naar depressie (uitgave Cossee, 2019) is geen zelfhulpboek, autobiografisch verslag of medische publicatie. Ze zegt daarover in dit interview: "Ik wilde iets anders doen. Ik wilde de betekenis van depressie onderzoeken. Mij interesseert vooral wat nu eigenlijk de ervaring van depressie is. Hoe voelt het om depressief te zijn en kan je dat wel uitleggen aan anderen? Met behulp van de taal en van filosofen en kunstenaars wilde ik iets van die betekenis vatten. De ervaring van depressie, ook die van mijzelf, staat daarin centraal."

Het Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2021 had als thema Het is aan ons. In januari van dat jaar lieten schrijvers, dichters en woordkunstenaars uit binnen- en buitenland tijdens live gestreamde programma's horen hoe zij in hun werk aandacht geven aan onder meer klimaatrechtvaardigheid, vrouwenrechten, zelfzorg en activisme.

Eva Meijer (Hoorn) is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Na publicaties van korte verhalen en poëzie in literaire tijdschriften als De Revisor en Tirade verscheen in 2011 haar debuutroman Het schuwste dier over het verwerken van een plotseling sterfgeval. In Dagpauwoog (2013) verzeilt het hoofdpersonage uit dierenliefde in het grensgebied tussen idealisme en terreur; en Het vogelhuis (2016) portretteert de vergaande passie voor vogels van de Britse Gwendolen Howard. In 2017 verscheen De soldaat was een dolfijn, een essay over politieke dieren. In 2018 werd haar de Halewijnprijs toegekend voor haar oeuvre. Na een filosofische verhandeling over depressie, De grenzen van mijn taal, de roman Voorwaarts en de academische studie When Animals Speak: Towards an Interspecies Democracy (alle 2019), publiceerde ze in 2020 haar roman De nieuwe rivier, een magisch-realistisch moordmysterie.