Inschrijven op de nieuwsbrief

De toekomst van de Arabische roman

Theater aan het Spui
Hanaan-As-Sjaikh - foto Serge Ligtenberg 2001
Hanaan-As-Sjaikh - foto Serge Ligtenberg 2001

Vier Arabische schrijvers spraken over de toekomst van de Arabische roman. Tayeb Salih (Londen, gespreksleider), May Telmissany (Caïro), Fouad Laroui (Amsterdam) en Hanaan as-Sjaikh (Londen) bediscussieerden onderwerpen als globalisering en de plaats van de Arabische roman in de postmoderne tijd. De voertaal was Arabisch. Voor niet- Arabisch sprekende bezoekers was er Nederlandse samenvattende simsultaanvertaling via hoofdtelefoons beschikbaar.