Inschrijven op de nieuwsbrief

Writers Unlimited krijgt een positief advies van het Nederlands Letterenfonds

Writers Unlimited 2024 - foto Serge Ligtenberg
Writers Unlimited 2024 - foto Serge Ligtenberg

Den Haag, woensdag 3 juli 2024

Na de eerdere positieve beoordeling door de Adviescommissie van de Gemeente Den Haag op 7 juni, ontving Writers Unlimited vandaag ook goed nieuws van het Nederlands Letterenfonds over haar meerjarenbeleidsplan 2025-2028: ons festival zal de komende vier jaar ook landelijk structurele steun blijven ontvangen.

''De commissie is positief over de geplande activiteiten, die breed en divers zijn, en van hoge literaire kwaliteit. Writers Unlimited heeft een solide en onderscheidend profiel, dat maatschappelijk georiënteerd is en de literatuur centraal stelt, met een speciale focus op niet-westerse stemmen. De organisatie wil met haar programmering de wijken in (blijven) trekken met aandacht voor een verbreding van het literatuurbegrip en een grotere diversiteit. De commissie is positief over deze aanpak en ziet dat Writers Unlimited op deze manier bijdraagt aan de spreiding en toegankelijkheid van het cultuuraanbod in Den Haag. Over het voornemen om de komende jaren op de Cariben te programmeren is de commissie unaniem enthousiast.

Het meerjarenplan presenteert een consistente en heldere visie met een sterke maatschappelijke insteek. Het Writers Unlimited-festival van 2024 liet, onder de nieuwe directeur, verbetering en nieuw enthousiasme/elan zien. De organisatie toont na een lastige periode hernieuwde stabiliteit, met programma's van hoge literaire kwaliteit en een sterke maatschappelijke focus. De landelijke betekenis van Writers Unlimited is groot, met veel bezoekers die van buiten de stad komen.''

We zijn ongelooflijk blij met deze erkenning voor ons werk en voor onze plannen voor de komende jaren. Met deze toezegging kunnen we de komende jaren weer een groot aantal literaire programma's verzorgen voor een breed geïnteresseerd publiek in Den Haag, Nederland en daarbuiten.

Komend festival viert Writers Unlimited haar 30e verjaardag. We gaan dat vieren met bijzondere programma's door het jaar heen. Naast de programma's voor een groot publiek gaan we de komende jaren ook nieuwe programma's op-maat verzorgen, in samenwerking met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en recht.

Geplaatst op: woensdag 3 juli 2024