Inschrijven op de nieuwsbrief

Els Moor

Els Moor  - foto Anne Leussink
Els Moor  - foto Anne Leussink

No English text available

Archive available for: Els Moor

  • Suriname 2006

    Panel discussion: Standards in literature

    With: Els Moor, Ismene Krishnadath, Jerry Egger, Manon Uphoff, Rappa

    Tijdens het festival bleken de schrijvers uit de verschillende landen ieder op een eigen manier de literatuur te ervaren en te waarderen. Dat leidde soms tot onbegrip, gevoelens van miskenning en het zich willen afschermen van andere werelden. Daar moest over gepraat worden en dat gebeurde ook. De panelleden Manon Uphoff, Els Moor, Rappa en Ismene Krishnadath discussieerden onder leiding van Jerry Egger over standaarden in de literatuur. Hoe beoordeel je de kwaliteit van een literair werk? En kun je het - vanuit verschillende culturen - eens worden over kwaliteitscriteria? Moet er door versterking van kritiek in het Surinaamse literaire bedrijf een hoger niveau worden nagestreefd of staat de theoretische benadering die daarvoor nodig is de uitdrukking van het gevoel in de weg? Een belangrijke discussie waaraan het publiek een waardevolle bijdrage leverde.

    Dit programma verving de eerder aangekondigde presentatie van de resultaten van een 'cross-over'-workshop van verhalenvertellers en schrijvers van korte verhalen.