Inschrijven op de nieuwsbrief

internationaal literatuurfestival Den Haag

Winternachten 2023

zo 12 februari - vr 21 april 2023

All the World's a Book

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances..."
William Shakespeare, As You Like It

Winternachten festivaleditie 2023 had als motto All the world's a book. Waarom schrijven schrijvers en lezen lezers boeken? Om grip te krijgen op de wereld. In een roman kun je je een andere werkelijkheid voorstellen. Niet gek in deze turbulente tijden, en voor de schrijvers en lezers van Winternachten zelfs noodzaak.

Terwijl de oorlog in Oekraïne diep ingrijpt in het leven van de Oekraïners, in Europa en de hele wereld, en verschillende crises de aarde dramatisch veranderen, blijven mensen boeken schrijven en lezen: om te begrijpen, te veranderen en te ontsnappen. En soms ook om te lachen. De hele wereld is terug te vinden in de literatuur, in een boek.

In de programma's van Winternachten 2023 werden actuele thema's in de wereld voorgelegd aan de schrijvers en de bezoekers, in lezingen, interviews en discussies. Zoals de naderende herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij in Suriname en de Antillen door Nederland. Hoe is slavernij in de literaire verbeelding terecht gekomen en welke invloed is er op de ontwikkeling van taal en literatuur? Hoe schrijven auteurs in een land in oorlog, Oekraïne, over hun leven? Hoe creëert een schrijver in zijn of haar boeken een nieuwe wereld, en waarom? En hoe wordt de uitputting van de wereld waarop wij wonen hoorbaar en voelbaar in taal en poëzie?

terugblik

Colofon