Inschrijven op de nieuwsbrief

Winternachten Den Haag 2009

Winternachten 2009

do 15 januari - zo 18 januari 2009

De veertiende editie van Winternachten had als thema 'Fake!'. Het festival opende met de Winternachtenlezing door de Somalische auteur Nuruddin Farah, in een volle Nieuwe Kerk in Den Haag. In zijn betoog 'Ergens bijhoren - een hedendaags verhaal van migratie' komen persoonlijke anekdotes voorbij, zoals zijn eerste bezoek aan Parijs in het begin van de jaren zeventig. Ontmoetingen met Afrikaanse migranten aldaar brachten hem op de kwestie van identiteit.

De grote festivalavonden op vrijdag en zaterdag in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag werden gekenmerkt door een zeer goede sfeer. Vrijdag stond in het teken van de Fake, zaterdag ging het over De Waarheid. Op elk van deze avonden kon gekozen worden uit programma's op vijf podia in één theatergebouw. Ruim tachtig schrijvers, denkers en musici uit meer dan twintig landen traden op. Voor recensies, beeld en geluidsopnames zie de afzonderlijke programma onderdelen.

Vrijdag 16 januari
Op vrijdagmiddag werd er uitbundig gediscussieerd door het forum - een internationaal gezelschap schrijvers en denkers - en de zeer kritische en cynische studenten van het Institute of Social Studies. Onder leiding van Michaël Zeeman werden uiteindelijk de vijf 'do's and don'ts voor Barack Obama' opgesteld voor verzending aan het Witte Huis. We hebben nog geen reactie mogen ontvangen.
In vervolg op het debat tijdens Winternachten, zal in samenwerking met het ISS op 1 mei a.s. een bijeenkomst worden georganiseerd na de eerste 100 dagen van Baracks' ambtstermijn.

Zaterdag 17 januari
Op zaterdagmiddag kon u meepraten met literatuurcritici van NRC Handelsblad in de Leesclub Live. Nuruddin Farah's boek 'Kaarten' was het onderwerp. In het programma 'How to Bluff Your Way into Turkish Literature', ook op de zaterdagmiddag, toonden de uitgenodigde auteurs dat Turkije over zeer maatschappelijk betrokken schrijvers en een levendige literatuur beschikt.

Who's Afraid of Youth
Overal op het festival was hun invloed merkbaar: Haagse studenten en scholieren. Met het project Who's Afraid of Youth werkt Winternachten nauw samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Huis van Gedichten en met vier Haagse scholen. Verspreid over het festival waren kunstwerken van derdejaarsstudenten van de Academie te zien. Eén van de hoogtepunten van Winternachten 2009 waren de scholieren die aan de zij van Gerrit Komrij hun poëzie over 'Fake' presenteerden.

terugblik

Colofon