Inschrijven op de nieuwsbrief

Victor Mathilda

Victor Mathilda
Victor Mathilda

(Aruba) is bibliothecaris. Na zijn afstuderen aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie te Tilburg in 1975 is hij naar Aruba teruggekeerd. Hij was onder anderen werkzaam bij de Biblioteca Nacional Aruba, het het Bureau Interne Diensten en was docent en cursusleider op het gebied van bibliotheken en archief. Hij was mede-oprichter en voorzitter van de Fundacion Arubano pa Lectura Papia y Adapta (Arubaanse stichting voor gesproken en aangepaste lectuurvoorziening).

Archief beschikbaar voor: Victor Mathilda