Inschrijven op de nieuwsbrief

Veva Leye

Veva Leye
Veva Leye

(Oostende, 1981) is een van de meest taalvernieuwende jonge Vlaamse dichters van nu. In tal van talen, topografieën en taalregisters zoekt ze onvermoeibaar naar de grenzen van onze onbeperkte wereld. Sinds 2011 werkt ze in CINEMATEK (het filmmuseum in Brussel) en is ze eindredacteur van teksten over film, voornamelijk voor cinefiel platform sabzian.be. Haar werk en grote denkers als Slavoj Zizek, bekend om zijn humoristische, marxistische cultuurkritiek, zijn duidelijk een inspiratiebron in haar poëzie. Momenteel is ze gastschrijver van literair magazine nY en kan ze vier nummers experimenteren. In die hoedanigheid ging ze een schriftelijke 'dialoog' aan met de wijlen schrijver, dichter en vertaler Jacq Vogelaar. Terugschrijven noemde Vogelaar dat. Terugschrijven is nodig, ook over de tijd heen, – zo citeert Leye Vogelaar – om je te verdedigen.

(2017)

Archief beschikbaar voor: Veva Leye

  • Winternachten 2018 – Friday Night Unlimited

    Dichten in Dunglish en andere talen

    Hoe kan literatuur de taal uitdagen? Na het Mandarijn en het Spaans is het Engels de meest gesproken taal ter wereld. Het is een taal van de macht, van massacultuur, van imperialisme en overheersing, maar ook een taal waarin solidariteit, activisme en begrip tot uitdrukking komen, waarin altijd aan de poten van de macht wordt gezaagd: een meerderheidstaal vol minderheidstalen.

    Welke rol speelt het Engels in de poëzie die in Nederland en België wordt geschreven? Dit vroeg Winternachten festival aan zeven jonge dichters die in het Engels schrijven, in het Nederlands, die zowel in het Nederlands áls in het Engels schrijven, die meertalige poëzie schrijven, die in Nederland en België wonen, die 'hier' geboren zijn of niet.

    Wat is de status van het Engels in hun poëzie? Ze schrijven er speciaal voor Winternachten festival een vers gedicht over: Veva Leye, Dean Bowen, Samira Saleh, Mia You en Caglar Koseoglu; ook Joost Baars en Charlotte Van den Broeck, beide genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2018, nemen deel en reageren met hun werk. De VSB Poëzieprijs 2018 wordt kort na Winternachten festival op donderdag 25 januari uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag.