Inschrijven op de nieuwsbrief

Shervin Nekuee

Shervin Nekuee
Shervin Nekuee

(Teheran, 1968) is socioloog, publicist en programmamaker. Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht en woont in Den Haag. Hij schreef De Perzische paradox: verhalen uit de islamitische republiek Iran (2006), uitgegeven door De Arbeiderspers. Op negentienjarige leeftijd vluchtte hij uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij igeïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Nekuee is curator en programmamaker van het Winternachten internationaal literatuur festival Den Haag. Daarnaast is hij artistiek leider van het Mystic Festival Rotterdam. Nekuee is verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform dat de kennis en ervaring van in Nederland wonende Midden-Oosten deskundigen bij elkaar brengt voor trainingen, analyses en publicaties.

(WN 2019)

Archief beschikbaar voor: Shervin Nekuee

 • Geannuleerd: Nader tot de Iraanse Diaspora

  Geannuleerd: Nader tot de Iraanse Diaspora

  Met: Ali Safavian, Asghar Seyed-Gohrab, Ramin Heydarkhan, Shervin Nekuee

  Vanwege de COVID-19 pandemie was de Centrale Bibliotheek tijdeijk gesloten en werden alle programma's geannuleerd. Kaartkopers kregen hierover per mail bericht. We gaan proberen om voor het programma 'Nader tot de Iraanse Diaspora' een nieuwe datum te vinden.

  Een avond over de historie, poëzie en muziek van Iran. Vanuit verschillende invalshoeken duiken we in de geschiedenis van Iran in relatie tot Nederland. Na de revolutie die er 41 jaar geleden plaatsvond werd de Sjah uit Iran gejaagd. Uit de storm van de revolutie kwamen Aytollah Khomeini en zijn volgelingen als winnaars te voorschijn. Het leidde tot radicale verandering in Iran en in de verhouding met de internationale gemeenschap. Een politieke aardverschuiving waarvan de nasleep nog altijd in de hele wereld voelbaar is; met in januari dit jaar de liquidatie van een Iraanse generaal door Amerikanen in Irak en als gevolg hiervan de dreigende oorlog tussen beide landen en de vliegramp met een Oekraïens passagiersvliegtuig in Teheran als meest recente dieptepunten.

  De revolutie was ook het begin van een exodus van Iraniërs. Het land werd in de jaren '80 van de vorige eeuw voor het eerst in haar geschiedenis getuige van de uitstroom van miljoenen bewoners, voornamelijk vluchtelingen, naar het buitenland. Je kunt spreken van veertig jaar Iraanse diaspora in het westen. Tot die tijd woonde ook in Nederland enkel een handjevol studenten en tapijtenhandelaars uit Iran woonden, inmiddels leven hier circa 40.000 Iraniërs.

  Socioloog en publicist Shervin Nekuee, auteur van de Perzische Paradox, plaatst in een korte lezing de exodus van Iraanse diaspora naar het Westen in historisch perspectief. Volgens Nekuee is de geschiedenis van Iraniërs in Nederland te duiden aan de hand van de dramatische gevolgen van de Iraanse revolutie en de lange zoektocht van Iraniërs naar 'gelijkheid en onafhankelijkheid' die aan de revolutie is voorafgegaan.

  Asghar Sayed-Ghorab is universitair hoofddocent Perzische Taal en Literatuur aan de Universiteit Leiden en mede-auteur van het boek De Perzische muze in de polder. Hij duikt deze avond in een ouder en poëtischer deel van de gedeelde geschiedenis van Iran met Nederland. Sayed-Ghorab vertelt over de invloed van wereldberoemde middeleeuwse Perzische dichters -waaronder Hafez, Saadi, Rumi en Khayyam- op de Nederlandse poëzie en over de belangstelling voor de Perzische taal in Nederland sinds de 16e eeuw.

  De Iraanse tenor Ali Safavian en pianist Ramin Heydarkhan vertolken deze avond nostalgische Perzische liederen.

  Programma samengesteld door Balout Khazraei.

  Boekverkoop in de zaal door De Vries van Stockum Boekverkopers.

 • Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid

  Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid

  Met: Elles de Bruin, Margriet ten Hove, Shervin Nekuee, Wim Willems

  Wie gevlucht is en asiel vraagt moet een kans krijgen om te aarden, maar er mag niet teveel gevraagd worden van buurtbewoners. Hoe doe je dat? Is het een kwestie van roeien met de riemen die je hebt of bestaan er modellen die het succesvol plaatsen van asielzoekers en statushouders garanderen?

  Vragen waar migratiehistoricus Wim Willems, socioloog Shervin Nekuee en Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk onder leiding van Elles de Bruin over van gedachten wisselen. Aan hen ook de taak om met de kaart van Den Haag op tafel aan te wijzen welke wijken volgens hen het meest geschikt zijn om nieuwkomers op te nemen. Want wie zegt dat Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout - locaties waar de gemeente Den Haag voor heeft gekozen – het meest geschikt zijn?

  Migratiehistoricus Wim Willems (Universiteit Leiden/Campus Den Haag ) kent de geschiedenis van Den Haag als plaats van aankomst als geen ander. Onderzoek naar de Indische gemeenschap, de eerste groep nieuwkomers in de vorige eeuw, legde de basis voor zijn brede belangstelling voor de migratiegeschiedenis en het welbevinden van diverse bevolkingsgroepen in de Hofstad. Als directeur van het Centre for Modern Urban Studies pleit hij voor een multidisciplinaire aanpak van onderzoek naar de diverse onderwerpen die betrekking hebben op stedelijke ontwikkeling, zoals migratie, sociale cohesie, stedelijke herstructurering, sociaaleconomische verschillen, ontwikkeling van de kenniseconomie en internationalisering.

  Shervin Nekuee vluchtte op negentienjarige leeftijd uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Hij weet dus uit eigen ervaring wat het betekent om ergens anders opnieuw te moeten beginnen. Toen hij al ruimschoots geïntegreerd was, merkte hij bovendien hoe het is om binnen de grenzen van Den Haag te verhuizen en zich niet overal even senang te voelen. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Shervin Nekuee verdiende zijn sporen zowel in activistische als academische kring.

  Wie vluchtelingen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving komt letterlijk bij de mensen thuis. Margriet ten Hove, regiodirecteur van Vluchtelingenwerk in de regio waar ook Den Haag bij hoort, was regelmatig getuige van een eerste ontmoeting tussen wie zich meende ergens thuis te voelen en degene die hoopte op een gastvrije ontvangst.
  Dat niet elke wijk en niet iedere inwoner even open staat voor vluchtelingen, ongeacht hun status en herkomst, is voor haar een gegeven. Maar ze weet ook hoe je begrip kunt kweken en door vooroordelen heen kunt breken.

  Misstanden aan de kaak stellen is de rode draad in de journalistieke carrière van gespreksleider Elles de Bruin. Actualiteit en achtergrond stonden centraal in de programma's die ze voor de VPRO maakte. Bij Omroep Max nemen consumentenbelangen een voorname rol in. Vasthoudend is ze in alle gevallen. Dus ook als ze in de stad waar ze woont het gesprek én het spel over hete hangijzers leidt.

  Een avond van Writers Unlimited in samenwerking met Bibliotheek Den Haag. Samenstelling: Tom Dommisse. Productie: Liliane Waanders en Hanna van der Ven. Met dank aan Van Stockum Boekhandel.