Inschrijven op de nieuwsbrief

Rihana Jamaludin

Rihana Jamaludin - foto Karla Hoffman
Rihana Jamaludin - foto Karla Hoffman

(Suriname, 1959) had in Nederland een carriere als beeldend kunstenaar en docent interculturele communicatie toen ze in 2000 besloot om zich op het schrijven te richten. Na de publicatie van een aantal bekroonde korte verhalen, schreef ze in 2009 haar romandebuut De Zwarte Lord. In deze historische roman beschrijft Jamaludin het roerige jaar 1848. De Nederlandse Regina komt als gouvernante van de kleurling Walther in Suriname terecht waar ze de liefde en het leven omarmt. Door haar meeslepende verhaalstijl geeft Jamaludin een goede indruk van de verhoudingen en de slavernij in Suriname in de 19e eeuw. Haar roman Kuis speelt in Amsterdam waar mensen uit verschillende culturen worstelen met de vrijheid van de stad en de kuisheidsmoraal die ze zichzelf hebben opgelegd. Vervolgens schreef ze twee young adult romans: Luchtdanser (2016) eveneens gesitueerd in Amsterdam en Geheimen van het tuinhuis (2021) een avontuurlijk-historische roman over de periode in Suriname, in 1870 na de afschaffing van de slavernij, van de contractarbeid. Voor Dat wij zongen (2022), een bloemlezing over en met fragmenten uit het werk van Caraïbische auteurs, schreef ze een bijdrage over schrijver en dichter Bea Vianen.

(WN 2023)

Archief beschikbaar voor: Rihana Jamaludin

  • Winternachten 2011 – Winternacht 2

    Great Expectations voor Suriname?

    Tessa Leuwsha en Rihana Jamaludin hebben in zekere zin een gespiegeld leven: de een groeide op in Nederland en vertrok naar Suriname, de ander groeide op in Suriname en vertrok naar Nederland. Beide landen spelen niet alleen in hun leven een belangrijke rol, maar ook in hun werk. Welke verwachtingen hadden en hebben zij van Nederland en Suriname? Of welke verwachtingen hebben zij van de huidige Nederlandse en Surinaamse (multiculturele) samenleving? En hoe en in welke mate spelen deze verwachtingen een rol in hun werk? Noraly Beyer spreekt de schrijfsters over Suriname, Nederland en de literatuur. Nederlandstalig.