Inschrijven op de nieuwsbrief

Naema Tahir

foto Liesbeth Kuipers
foto Liesbeth Kuipers

(Groot-Brittannië, 1970) kwam op haar negende met haar Pakistaanse ouders naar Nederland. Ze studeerde rechten en werkte vervolgens voor diverse ministeries, de UNHCR en de Raad van Europa in Straatsburg. In 2006 besloot ze echter om in Nederland te gaan wonen en zich hier met name aan haar schrijverschap te wijden. In het najaar van 2008 verscheen haar bundel moslimsprookjes Groenkapje en de bekeerde wolf, waarin ze de botsing der beschavingen humoristisch op de hak neemt. In Eenzaam heden (2008) vertelt een migrantenkind over haar gevoel van ontworteldheid. Tahir debuteerde in 2005 met de non-fictiebundel Een moslima ontsluiert, waarin ze thema's als zelfkritiek bij moslims en vrouwenemancipatie behandelt. Haar fictiedebuut Kostbaar bezit (2006), een bundel vrijmoedige erotische verhalen, was een groot succes. Tahir mengt zich regelmatig in het publieke debat. Haar opiniestukken verschijnen onder meer in de Volkskrant en NRC Handelsblad. In 2008 was ze een van de genodigden in het VPRO-televisieprogramma Zomergasten.

(WIN2009)

Archief beschikbaar voor: Naema Tahir

 • Winternachten 2010

  Leesclub Live: Kafka!

  Met: Bas Heijne, Elsbeth Etty, Naema Tahir, Pieter Steinz

  Een man ontwaakt als een enorm insect, een circusartiest vast tot de dood erop volgt, een beul demonstreert zelf een nieuwe martelmachine, een zoon laat zich door zijn vader tot de verdrinkingsdood veroordelen.

  De verhalen van Franz Kafka (1883-1924) zijn vaak absurd, maar ze worden met de hoogste graad van realisme en in de simpelste stijl gebracht. Kafka's tragikomische hoofdpersonen, die gebukt gaan onder een op niets gebaseerd schuldgevoel, proberen het beste te maken van de nachtmerrie die het leven is. In de NRC Leesclub Live discussiëren de columnisten en NRC redacteuren Elsbeth Etty, Bas Heijne en de schrijfster en juriste Naema Tahir met elkaar en met het publiek over De gedaanteverwisseling en andere verhalen, de nieuwe Kafka-vertalingen van Willem van Toorn. Chef Boeken van NRC Handelsblad Pieter Steinz leidt het gesprek.

  Kafka's werk is in de loop der jaren onder meer gelezen als een zoektocht naar God, een satire op de Oost-Europese bureaucratie, een allegorie op het menselijk onvermogen en een symbolische autobiografie. Met Kafka kun je alle kanten op, en juist dat maakt hem zo'n geschikt onderwerp voor de vijfde aflevering van de succesrijke Leesclub Live op Winternachten.

 • Winternachten 2009

  Five Do's and Don'ts for Barack Obama

  Met: Ashwani Saith, Chantal Mouffe, Gündüz Vassaf, Michaël Zeeman, Naema Tahir, Nelleke Noordervliet

  Vijf schrijvers en denkers uit vier delen van de wereld kwamen tijdens Winternachten bijeen om hun do's and don'ts aan Barack Obama te formuleren. Nadat de vijf genodigden hun adviesvoorstellen hadden geformuleerd gaven studenten van het Institute of Social Studies hun commentaar.
  Gesprekleider Michaël Zeeman werd verrast door de cynische en zelfs activistische reactie van de studenten. Waar de schrijvers en denkers snakken naar verandering die de nieuwe president kan brengen, bleken de studenten hier uiterst sceptisch over.

  Deelnemers aan het debat waren de schrijvers Nelleke Noordervliet en Naema Tahir, de Brits-Belgische politiek-filosofe Chantal Mouffe, de Turkse schrijver en psycholoog Gündüz Vassaf en ontwikkelingseconoom Ashwani Saith uit India. Zij formuleerden elk één advies aan Obama. Studenten van het Institute of Social Studies, afkomstig uit zuidelijke landen, reageerden op deze aanbevelingen. Waar de studenten in eerste instantie geen eenduidig advies wilden formuleren, kwamen de genodigden en studenten uiteindelijk toch met een reeks aanbevelingen. Onderstaande aanbevelingen zijn verzonden naar het Witte Huis.

  Do's and don't's for Barack Obama
  Ashwani Saith:
  Palestine! Dismantle walls, build justice!
  Share a cigar with Fidel!
  Disarm! Transfer farm subsidies to African peasants
  Think of multilateralism, not neo-imperialism
  Confluence, not clash of civilisations
  Nurture nature, don't sell it
  Protect workers, not tycoons
  Social, not 'bastard' Keynesianism
  And, oh, yes - keep sharing your toys …
  Chantal Mouffe:
  Acknowledge that the world is multi-polar and that the US cannot behave any more as the sole legitimate centre of power. Diversity exists. Diversity and identity underpin everything.
  Gündüz Vassaf:
  Think also as a world citizen.
  Be bold, focus on right not re-election. Make peace, not war.
  You're a giant – tread lightly.
  Prioritise without partisanship: Israel/Palestine
  Nelleke Noordervliet:
  Appoint a court-jester who keeps telling you the truth.
  Be more a Philosopher-King than a King-Warrior
  Naema Tahir:
  Be the leader who inspires all to contribute to the good of society by encouraging the belief that good deeds and good behaviour rests in all
  Students of the Institute of Social Studies:
  Do no harm to foreign countries
  Don't be the leader of the world
  Don't impose yourself on others
  Remember the principles you had in your campaign
  Imagine other paradigms
  Act!

  In samenwerking met het ISS zal op vrijdag 1 mei a.s. een vervolg debat plaatsvinden exact na 100 dagen ambtstermijn.