Inschrijven op de nieuwsbrief

Mavis Noordwijk Koor

Kokriki Koor
Kokriki Koor

is een combinatie van het Kokrikikoor en het ADEKkoor onder leiding van de bekende muziekpedagoge Mavis Noordwijk. Het Kokrikikoor werd opgericht in (1995). Kokriki is een gemengd koor voor jongeren vanaf 16 jaar. Het repertoire van het koor is bijzonder gevarieerd. Het bestaat uit canons, qoud libets en eenvoudige nummers in twee-of driestemmige zetting, in verschillende talen en stijlen. Het Anton de Kom Universiteitskoor (ADEKkoor) maakte zijn debuut op de 29ste Dies Natalis van de Universiteit (1997). Naast canons, qoud libets en volksliederen in diverse talen zingt het koor ook religieuze liederen en klassiek werk uit binnen- en buitenland. Zingen geschiedt bij voorkeur a capella, af en toe met percussie of gitaarbegeleiding. Liederen van Kokriki en het ADEKkoor zijn uitgebracht op de cd Singi Makandra Yonguwan .

Archief beschikbaar voor: Mavis Noordwijk Koor