Inschrijven op de nieuwsbrief

Markha Valenta

Markha Valenta - foto Serge Ligtenberg
Markha Valenta - foto Serge Ligtenberg

Markha Valenta (1967), is universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en houdt zich bezig met de wisselwerking tussen globale politiek, democratische samenlevingen en vragen over religie, nationaliteit en het onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Haar artikelen in NRC Handelsblad over Nederlands moralisme en intolerantie hebben veel stof doen opwaaien. Valenta betoogt in een reactie op een artikel in de Gay Krant over Tariq Ramadan dat er binnen een democratie ruimte moet zijn om anders te denken en te willen dan anderen. Dat geldt in haar ogen niet alleen voor homoseksuelen ( Valenta is zelf lesbisch) maar ook voor moslims die hun eigen visie hebben op homoseksualiteit.

(2016)

Archief beschikbaar voor: Markha Valenta

 • Morality, Truth and Fiction in America - Bas Heijne, Brad Watson and Markha Valenta

  Morality, Truth and Fiction in America - Bas Heijne, Brad Watson and Markha Valenta

  Met: Bas Heijne, Brad Watson, Markha Valenta

  Waar staat Amerika voor op dit moment? Voor welke waarden staat een land waar waarheid en fictie steeds meer door elkaar lopen en morele grenzen verlegd worden? 'Morality, Truth and Fiction in America' was de rode draad in een gesprek van Bas Heijne met Amerika-deskundige Markha Valenta en de Amerikaanse schrijver Brad Watson.

  Miss Jane
  van Brad Watson, recent als Juffrouw Jane in Nederlandse vertaling verschenen, speelt zich af in Mississippi. De roman beslaat het leven van 'juffrouw' Jane, die een afwijking heeft die maakt dat een 'gewoon' leven niet zomaar tot de mogelijkheden behoort. Toch wil ze doen wat iedereen doet, en op die manier wordt dat wat een 'gewoon leven' is, door Watson uitvergroot. Het is een manier om in de werkelijkheid te staan en het verhaal geeft een handvat om na te denken over hoe het is om in deze tijd Amerikaan te zijn.
  Markha Valenta is universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ze schrijft essays over de wisselwerking tussen globale politiek en het onderdeel uitmaken van een gemeenschap.

  N.B. Oorspronkelijk zou Ottessa Moshfegh aan dit programma deelnemen. Zij was helaas wegens ziekte verhinderd.

  B-Unlimited met Markha Valenta, Brad Watson & Bas Heijne
  Morality, Truth and Fiction in America | Writers Unlimited
  Engelstalig programma

  Woensdag 19 september 2018 van 20.30 -22.00 uur
  Zaal open 20.00 uur
  Programma samengesteld door Toef Jaeger (Writers Unlimited)
  Boekverkoop in de zaal door Van Stockum Boekverkopers
  Centrale Bibliotheek, Studio B, Spui 68 Den Haag

 • Trumpland (editietitel)

  Trumpland - with Willem Post, James Kennedy and Markha Valenta

  Met: James Kennedy, Markha Valenta, Sjoerd de Jong, Willem Post

  Anderhalve week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen kijken we vooruit naar wat misschien werkelijkheid gaat worden: Trumpland. In 2015 maakte Donald Trump bekend dat hij de eerstvolgende president van de Verenigde Staten wilde worden. Waar eerst nog lacherig werd gereageerd en niemand zijn aankondiging echt serieus nam, is de stemming nu omgeslagen. Want, Trump is inmiddels niet alleen dé kandidaat voor de Republikeinse partij, maar maakt nu op 8 november ook nog eens echt kans op het presidentschap. Hoe onwerkelijk is deze situatie? De Amerikaanse historicus James Kennedy, Amerika-deskundige Willem Post en Markha Valenta (American Studies in Nijmegen) gaan in gesprek met Sjoerd de Jong, journalist van NRC Handelsblad.

  Wat zegt het over de Verenigde Staten dat alle andere Republikeinse kandidaten het aflegden tegen Donald Trump? Wat betekent zijn kandidatuur, en wat zijn de gevolgen als hij de nieuwe bewoner van het Witte Huis wordt? Kan hij zijn verkiezingsbeloftes waarmaken? Gaat er iets fundamenteel veranderen in de internationale verhoudingen als de Verenigde Staten veranderen in Trumpland?

  Een gesprek in het Engels.
  Samengesteld door Liliane Waanders - Writers Unlimited

 • Winternachten 2010 – Winternachten 1

  Op zoek naar de Gouden Regel II

  Bestaat er zoiets als een Gouden Maatschappelijke Regel die mensen van verschillende culturen kan binden? De Indiase schrijver Tarun Tejpal en Bas Heijne gaan op zoek. Welke regels hebben door de wereldwijde economische crisis en de schuivende machtsverhoudingen afgedaan? Wat voor regels waren dat? En wat moet ervoor in de plaats komen? Misschien is het ondoenlijk om een wereld die zo in beweging is gemeenschappelijke regels op te leggen. Of kan het wel? Om wat voor soort regels gaat het dan? Hoe krijgt dat vorm in de duizelingwekkende mix van religies, rangen en standen van het vaderland van Tejpal? En biedt dat hoop en perspectief voor de relatie van Nederland met de andere Europese landen? Tejpal schrijft niet alleen romans maar hij publiceert net als Heijne artikelen en essays in kranten en tijdschriften. ENG

 • Winternachten 2010 – Winternachten 1

  Op zoek naar de Gouden Regel III

  Wat nou als je moet werken in een land dat je allerlei beperkende regels in de weg legt? Shahriar Mandanipour, verbannen uit Iran, schreef over de censuur waar hij als schrijver mee te maken kreeg, en de manier waarop hij daar in gemanoeuvreerd heeft. Xue Xinran werkte vanaf 1980 als radiojournaliste in China, tot ze in 1997 naar Londen verhuisde. Zij schreef boeken waarin zij de herinneringen van Mao's tijdgenoten stem geeft; mensen die het nu nog steeds erg moeilijk vinden om het achterste van hun tong te laten zien. Wat te doen als je moet werken onder omstandigheden die het je moeilijk of onmogelijk maken om op te schrijven wat je wilt? Is er een Gouden Regel die je erdoor sleept, een principe dat je nooit moet laten vallen? En wat betekent dat voor ons? Moeten we landen als China en Iran anders benaderen dan de landen direct om ons heen? ENG