Inschrijven op de nieuwsbrief

Jens Meijen

Jens Meijen - foto Simon Debbaut
Jens Meijen - foto Simon Debbaut

(België, 1996) rondde de Masters Westerse Literatuur, Literatuurwetenschappen en Europese Studies af aan de KU Leuven. Hij is journalist, recensent en columnist voor het Vlaamse weekblad Humo en het Vlaamse dagblad De Morgen, redacteur van Greenpeace Belgium en redactielid van het literaire tijdschrift dw b (Dietsche Warande & Belfort). Verder was hij de (eerste) 'Vlaamse Jonge Dichter des Vaderlands'. Hij publiceerde gedichten in De Revisor, deFusie, Hard// hoofd en Deus ex Machina. Xenomorf (2019), zijn debuutbundel, tekent hartstochtelijk en met veel taalplezier verzet aan tegen het sterven van de aarde door vervuiling, tegen almaar sneller produceren en maximalisatie van winsten. De bundel werd bekroond met de C. Buddingh'-poëzieprijs. In 2021 verschijnt zijn debuutroman De lichtjaren.

(2020)

Archief beschikbaar voor: Jens Meijen