Inschrijven op de nieuwsbrief

Goenawan Mohamad

Goenawan Mohamad - foto Serge Ligtenberg 2005
Goenawan Mohamad - foto Serge Ligtenberg 2005

(1941, Java, Indonesië) is behalve een beroemde dichter ook journalist, essayist, redacteur en columnist. Mohamad leverde een bijdrage aan de vorming van de taal van Indonesië, Bahasa Indonesia. Op velerlei wijzen nam hij deel aan de strijd tegen het regime van Soeharto. Mohamad was oprichter van het succesvolle kritische tijdschrift Tempo, dat twee maal verboden werd door de regering. In 1995 richtte Mohamad het Instituut voor Studie naar Vrije Informatiestromen op. Na Soeharto's aftreden werd Tempo in 1998 weer ter perse gebracht. Mohamad ontving vanwege zijn strijdvaardigheid diverse internationale prijzen. Rond zijn zeventigste zijn enkele van zijn dichtbundels opnieuw gepubliceerd. Zijn recentste bundels zijn Don Quixote (2011) en 70 Puisi (70 gedichten). Mohamad was in 1995 een van de deelnemers aan de eerste editie van het Winternachten festival, toen nog Indische Winternacht geheten, en is sindsdien meerdere malen voor het festival naar Den Haag teruggekeerd.

(WN 2020)

Archief beschikbaar voor: Goenawan Mohamad

 • Winternachten 2006 – WINTERNACHT 1

  Indonesië: van censuur naar ongekende vrijheid

  Jarenlang streed journalist/schrijver Goenawan Mohamad voor het vrije woord in Indonesië. Er bestaan geen betere getuigen om te vertellen over de geschiedenis van de censuur in Indonesië. Ook oud NRC-correspondent Dirk Vlasblom vertelde over zijn ervaringen met de Indonesische censor. Paul van der Gaag leidde het gesprek. Schrijver en journalist Goenawan Mohamad is de oprichter van het toonaangevende opiniemagazine Tempo. Mohamad ontving vanwege zijn strijdvaardigheid diverse prijzen, waaronder de eerste Professor Teeuw Award van de Universiteit van Leiden. Mohamad ontving in december 2005 de Wertheim prijs. De eerder aangekondigde Joesoef Isak, uitgever en journalist, kon om gezondheidsredenen niet naar Nederland komen. Zijn plaats werd ingenomen door de in Nederland wonende balling A. Munandar. Engelstalig.

 • Winternachten 2003

  Nation Building and Writing History - debat

  Met: Bob de Graaff, Goenawan Mohamad, Henk van Woerden, Michaël Zeeman

  'Nation Building' is het proces waarin de burgers van een land een gevoel en bewustzijn van gezamenlijkheid ontwikkelen. De schrijver, de journalist en de historicus spelen hoofdrollen in dat proces. Historicus Bob de Graaff beschreef zijn rol in het Srebrenica onderzoek, en ging als Japanoloog in op de manier waarop Japan de zwarte bladzijden uit zijn geschiedenis beschrijft. Goenawan Mohamad beschreef de onrechtvaardigheden die gepaard gaan met van het proces van natievorming in Indonesië. Van Woerden schetste de verantwoordelijkheid van de schrijver in het proces van geschiedschrijving. Een debat onder leiding van Michaël Zeeman. Engelstalig.

 • Winternachten 2003 – Winternacht 1

  Bevrijders, bezetters en vrijheidsstrijders

  Japan als bevrijder van Indonesië. Dat gaat er bij de Nederlanders niet in. In de in 2001 verschenen Japanse film Merdeka werd dat beeld geschetst. Dat leidde in ons land tot oproepen tot een vertoningsverbod. Hoe anders denken Indonesiërs, Japanners en Nederlanders over hun gezamenlijke geschiedenis? Paul van der Gaag (VPRO-radio O.V.T.) ging in gesprek met de Indonesische journalist en dichter Goenawan Mohamad, Rudy Kousbroek en Japanologe Riki Kersten. Gesprek in het Engels.

 • Winternachten 2000 – Winternacht 1

  Indonesië: Schrijvers van de vrijheid

  Schijver/journalist Goenawan Mohamad, Ayu Utami, die taboes over de rol van de vrouw doorbrak met haar eerste bestseller-roman, en Sitok Srengenge. Sitok Srengenge, de dichter/performer uit Jakarta, reisde de afgelopen jaren door Aceh en Oost-Timor, en deed daarvan in zijn poëzie verslag. Srengenge maakte net als drie jaar geleden tijdens Winternachten grote indruk met zijn optreden. Gespreksleider Kees Snoek. Voertaal Engels.

 • Winternachten 2000 – Winternacht 1

  Indonesië en Oost Timor: Dichten in ballingschap

  Abe Barreto Soares, Oost-Timorees verzetsdichter; Hersri en Agam Wispi, Indonesische exil-dichters uit Nederland gingen in gesprek met hun landgenoten Goenawan Mohamad en Sitok Srengenge. Gespreksleider was Kees Snoek. De gasten aan tafel droegen enige van hun gedichten voor.

 • Winternachten 2000 – Winternacht 1

  Nieuwe kansen voor Indonesië

  Schrijver journalist Goenawan Mohamad, een van de belangrijkste vrijheidsactivisten, sprak met Indonesië-kenner Kees Snoek over de positie van de dichter/schrijver in zijn land.

 • Indische Winternacht 1995

  Indische Winternacht 1995

  Met: Aart van Zoest, Anneke Grönloh, Ernst Jansz, F. Springer, Goenawan Mohamad, Hamid Jabbar, Hella Haasse, Jill Stolk, Liane van der Linden, Marion Bloem, Nelleke Noordervliet, Paula Gomes, Rayuan Samud'ra, Rendra, Sitok Srengenge, The Blue Diamonds, Toeti Heraty, Yvonne Keuls

  In een doorlopend programma in de grote zaal van Theater aan het Spui lazen schrijvers voor uit eigen werk. In de foyer waren gesprekken met de kunstenaars. In de drie zalen van Cinematheek Haags Filmhuis was een programma te zien van oude en nieuwe films over Indonesië en Indië. Het muziekprogramma bracht Kroncong, The Blue Diamonds, Indorock en een optreden van Anneke Grönloh.