Inschrijven op de nieuwsbrief

Gary Barker

Gary Barker
Gary Barker

(1961, US) is kinderpsycholoog, mensenrechtenactivist en schrijver. Hij heeft lange tijd in Zuid- en Midden-Amerika gewerkt om geweld te voorkomen en uit te bannen, bijvoorbeeld in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Hij publiceerde verscheidene non-fictie titels zoals Dying to be Men: youth, masculinity and social exclusion (Routledge, 2005). Barkers literaire debut was Luisa's last words, een liefdesverhaal te tijde van de burgeroorlog in Guatemala. Zijn nieuwste roman is sociaal geëngageerd: How the lights get in gaat over seksueel geweld tegen vrouwen, en speelt zich af in het door conflicten en oorlogen geteisterde Congo

Archief beschikbaar voor: Gary Barker

  • Winternachten 2014 – FRIDAY NIGHT UNLIMITED

    Let's talk about Sex

    Twee auteurs met uiteenlopende culturele achtergronden gaan in gesprek over de seks en geweld, zoals ze dat in hun literaire werk beschreven. Linda Christanty uit Indonesië belicht religieuze, politieke en genderthema's. Barker beschrijft in zijn romans liefde in tijden van oorlog en geweld in Midden-Amerika en in Congo. Hij noemt zichzelf een mannelijke feminist. Engelstalig.

    Gary Barker vervangt de Chinese Geling Yan, die wegens ziekte vandaag niet optreedt. Zaterdagavond is ze er wel.