Inschrijven op de nieuwsbrief

Frank Furedi

Frank Furedi
Frank Furedi

(1948, Hongarije) is hoogleraar sociologie aan de universiteit van Kent. Hij schreef onder meerCulture of Fear, Paranoid ParentingenTherapy Culture; boeken over de culturele factoren die van invloed zijn op ons risicobewustzijn. In Paranoid Parenting keert hij zich tegen overbezorgde ouders, in Therapy Culture zet hij zich af tegen het beeld dat mensen vooral kwetsbare wezens zijn en in Culture of Fear (1997) betoogt hij dat de westerse samenleving steeds vatbaarder wordt voor collectieve angsten. Hij spreekt van Anglo-Amerikaanse preoccupaties, die steeds meer een wereldwijd verschijnsel worden. Ook Nederland wordt er meer en meer door beïnvloed. "Nederland is een betrekkelijk beschaafd land, maar het is langzamerhand wel rijp voor allerlei Anglo-Amerikaanse dwangneuroses", aldus Frank Furedi. "Mensen zijn bang voor de vogelgriep, voor de gekkekoeienziekte, zijn bang vanwege milieuvervuiling. Dat zijn angsten die niets meer te maken hebben met de directe ervaringen van mensen, maar die wel een prominente plaats innemen in hun denken. Deze angsten worden voortdurend gevoed, we gaan van de ene dreigende ramp naar de andere, lijkt het wel." Furedi is vooral gefascineerd door de manier waarop wij omgaan met risico's. Steeds weer duikt in zijn boeken en artikelen de vraag op waarom zo veel mensen zich in hun leven laten leiden door angst. Hij waarschuwt dat angst een autonome en destructieve kracht is geworden in de samenleving, die, door vervreemding van politiek met zich mee te brengen, ook de democratie ondermijnt.

Archief beschikbaar voor: Frank Furedi

  • Winternachten 2008

    In A State of Fear

    Met: Adriaan van Dis, Bram Peper, Fouad Laroui, Frank Furedi, Maxim Februari

    "Het enige wat wij te vrezen hebben, is de angst zelf", zei president Roosevelt. Nederland is een van de veiligste landen ter wereld. De overheid doet er alles aan om ons te beschermen. En toch regeert de angst. De Britse socioloog Frank Furedi, schrijver van onder andere 'Culture of Fear', zegt hierover: "Samenlevingen die in staat zijn een positief beeld van de toekomst te projecteren, kennen niet de behoefte om angst als betaalmiddel in het openbare leven te gebruiken. En politici die proberen het electoraat warm te krijgen voor een positief programma, vermijden doorgaans de politiek van de angst."

    In dit vrijdagmiddagdebat gaat Furedi in gesprek met schrijfster en filosofe Marjolijn Februari, schrijver Adriaan van Dis en oud-politicus Bram Peper. Zij presenteren ieder een aanbeveling aan staat en burgers, over de omgang met risico's en angst. Vier studenten van het Institute of Social Studies, afkomstig uit niet-westerse landen, vormen een schaduwpanel. In samenspraak met het publiek beoordelen zij de aanbevelingen en passen die waar nodig aan. Gespreksleider is schrijver en hoogleraar migrantenliteratuur Fouad Laroui. Engelstalig.