Inschrijven op de nieuwsbrief

Elles de Bruin

Elles de Bruin | B-Unlimited 5 apr 2019 - foto Nico Kroon (Omroep Max)
Elles de Bruin | B-Unlimited 5 apr 2019 - foto Nico Kroon (Omroep Max)

(Zoetermeer, 1963) is journalist. Zij werkte onder andere voor de VPRO en maakt voor omroep MAX een consumentenprogramma. Daarnaast treedt zij op als dagvoorzitter en discussieleider.

(2015)

Archief beschikbaar voor: Elles de Bruin

 • Wat is er mis met de elite?

  Wat is er mis met de elite?

  Met: Elles de Bruin, Henk Oosterling, Paul Frissen, Tommy Wieringa

  In deze tijd van opkomend populisme, 'post-truth' en 'alternatieve feiten' heeft de elite het zwaar te verduren. De academische, culturele, financiële en politieke elites verliezen aan vertrouwen bij de gewone burger. Hoe en wanneer is het misgegaan? En is het vertrouwen nog te herwinnen? Wat zijn de do's and don'ts voor de elite? Met schrijver Tommy Wieringa, bestuurskundige Paul Frissen, filosoof Henk Oosterling en gespreksleider Elles de Bruin.

  Samengesteld door Liliane Waanders (Writers Unlimited). Met boekverkoop door Van Stockum Boekverkopers.

 • Waarom zijn medicijnen zo duur?

  Waarom zijn medicijnen zo duur?

  Met: Elles de Bruin, Huub Schellekens, Lucien Hordijk, Paul Keller

  Dat medicijnen zo duur zijn, ligt voor een belangrijk deel aan de bescherming die ontwikkelaars en producenten van geneesmiddelen genieten. Big Pharma heeft het voor het zeggen op de medicijnenmarkt, en het lijkt er niet op dat daar op korte termijn verandering in komt. Terwijl bijna iedereen het er over eens is dat kostenbeheersing in de zorg een hoge prioriteit heeft.

  Kan het ook anders? Wat zou er bijvoorbeeld met de prijs van medicijnen gebeuren als in de farmaceutische industrie de wetten van creative commons zouden gelden? Als de bedenkers niet zo op hun strepen zouden staan. Als onder dankzegging aan degenen die op een idee kwamen, kennis gemeenschappelijk eigendom wordt en het monopolie op productie en distributie zou verdwijnen?

  Die vraag legt gespreksleider Elles de Bruin voor aan hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie Huub Schellekens, wetenschapsjournalist Lucien Hordijk en auteursrechtspecialist Paul Keller. Maar eerst wil ze weten wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een nieuw medicijn. Wie neemt het initiatief? Welke partijen zijn erbij betrokken? Welke belangen hebben zij? Wie hakt de knopen door? En wat is er nodig om zoals het nu gaat los te laten?

  Een avond van Writers Unlimited in samenwerking met Bibliotheek Den Haag.
  Samenstelling en productie: Liliane Waanders.

 • Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid

  Hoeveel asielzoekers kan mijn buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid

  Met: Elles de Bruin, Margriet ten Hove, Shervin Nekuee, Wim Willems

  Wie gevlucht is en asiel vraagt moet een kans krijgen om te aarden, maar er mag niet teveel gevraagd worden van buurtbewoners. Hoe doe je dat? Is het een kwestie van roeien met de riemen die je hebt of bestaan er modellen die het succesvol plaatsen van asielzoekers en statushouders garanderen?

  Vragen waar migratiehistoricus Wim Willems, socioloog Shervin Nekuee en Margriet ten Hove van Vluchtelingenwerk onder leiding van Elles de Bruin over van gedachten wisselen. Aan hen ook de taak om met de kaart van Den Haag op tafel aan te wijzen welke wijken volgens hen het meest geschikt zijn om nieuwkomers op te nemen. Want wie zegt dat Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout - locaties waar de gemeente Den Haag voor heeft gekozen – het meest geschikt zijn?

  Migratiehistoricus Wim Willems (Universiteit Leiden/Campus Den Haag ) kent de geschiedenis van Den Haag als plaats van aankomst als geen ander. Onderzoek naar de Indische gemeenschap, de eerste groep nieuwkomers in de vorige eeuw, legde de basis voor zijn brede belangstelling voor de migratiegeschiedenis en het welbevinden van diverse bevolkingsgroepen in de Hofstad. Als directeur van het Centre for Modern Urban Studies pleit hij voor een multidisciplinaire aanpak van onderzoek naar de diverse onderwerpen die betrekking hebben op stedelijke ontwikkeling, zoals migratie, sociale cohesie, stedelijke herstructurering, sociaaleconomische verschillen, ontwikkeling van de kenniseconomie en internationalisering.

  Shervin Nekuee vluchtte op negentienjarige leeftijd uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Hij weet dus uit eigen ervaring wat het betekent om ergens anders opnieuw te moeten beginnen. Toen hij al ruimschoots geïntegreerd was, merkte hij bovendien hoe het is om binnen de grenzen van Den Haag te verhuizen en zich niet overal even senang te voelen. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Shervin Nekuee verdiende zijn sporen zowel in activistische als academische kring.

  Wie vluchtelingen wegwijs maakt in de Nederlandse samenleving komt letterlijk bij de mensen thuis. Margriet ten Hove, regiodirecteur van Vluchtelingenwerk in de regio waar ook Den Haag bij hoort, was regelmatig getuige van een eerste ontmoeting tussen wie zich meende ergens thuis te voelen en degene die hoopte op een gastvrije ontvangst.
  Dat niet elke wijk en niet iedere inwoner even open staat voor vluchtelingen, ongeacht hun status en herkomst, is voor haar een gegeven. Maar ze weet ook hoe je begrip kunt kweken en door vooroordelen heen kunt breken.

  Misstanden aan de kaak stellen is de rode draad in de journalistieke carrière van gespreksleider Elles de Bruin. Actualiteit en achtergrond stonden centraal in de programma's die ze voor de VPRO maakte. Bij Omroep Max nemen consumentenbelangen een voorname rol in. Vasthoudend is ze in alle gevallen. Dus ook als ze in de stad waar ze woont het gesprek én het spel over hete hangijzers leidt.

  Een avond van Writers Unlimited in samenwerking met Bibliotheek Den Haag. Samenstelling: Tom Dommisse. Productie: Liliane Waanders en Hanna van der Ven. Met dank aan Van Stockum Boekhandel.