Inschrijven op de nieuwsbrief

Edwin Marshall

Edwin Marshall tijdens Winternachten 2003 - foto Serge Ligtenberg
Edwin Marshall tijdens Winternachten 2003 - foto Serge Ligtenberg

(1949, Paramaribo, Suriname) doorliep de middelbare school in Suriname. Vervolgens vertrok hij naar Nederland om in Utrecht psychologie te studeren. Marshall ging daarna werken op het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in zijn geboorteland. Vijf jaar later reisde hij weer af naar Nederland. Hij ging rechten studeren in Rotterdam. Tegenwoordig is hij werkzaam bij Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland als projectleider bij de ontwikkeling van het Educatief Masterplan voor Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Maatschappelijk is Marshall bijzonder actief. Naast vice-voorzitter van Surinaams Inspraakorgaan en Stichting Minderheden Organisaties in Overijssel, is hij bestuurslid van NINSEE (dynamisch monument slavernijverleden). Tevens is Marshall secretaris van het openbaar onderwijs in Enschede.
WIN 2002

Archief beschikbaar voor: Edwin Marshall

  • Winternachten 2003

    Copyright Nederland - debat

    Met: Barryl Biekman, Bert Paasman, Cynthia Mc Leod, Edwin Marshall, Gibi Bacilio, Ruben Severina

    Een debat met panel en publiek. De discussie werd geopend door Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden. Daarop volgde een levendig debat over geschiedschrijving. Volgens Biekman schreven de witte historici leugens over de geschiedenis van 'de West'. Paasman verdedigde de moderne geschiedschrijvers en hield een pleidooi voor het samenbrengen van 'zwarte' en 'witte' visies op de geschiedenis in één bundel. Vanuit de zaal werd opgeroepen tot een gezamenlijke inspanning van zwarte en witte historici tot herschrijven van de geschiedenis.