Inschrijven op de nieuwsbrief

Auma Okwany

Auma Okwany
Auma Okwany

is docente in Social Policy bij het Institute of Social Studies. She is an onderwijskundige, maar ook ingeïnteresseerd in het bredere gebied van sociaal beleid, zoals jeugdbeleid. Haar primaire onderzoeksgebied is de ontwikkeling in de internationale onderwijsvernieuwing, met name in de oost-Afrikaanse ontwikkelingslanden. Andere onderzoeks- en onderwijsgebieden zijn educatie en kinderbescherming, taal en onderwijs en de invloed van verstedelijking op kinderen en jongeren.

Archief beschikbaar voor: Auma Okwany

 • World Speakers sept. 2006

  Living Apart Together - language and multiculturalism in The Netherlands

  Met: Auma Okwany, Cavy G., Etienne van Heerden, Fouad Laroui, René Appel

  Het eerste deel van een drieluik van paneldiscussies over de toekomst van het multiculturele Nederland. Aan de discussie namen deel de Zuid-Afrikaanse schrijver Etienne van Heerden, de Keniase Auma Okwany en de Nederlandse auteur en socio-linguist René Appel. Gespreksleider is de Nederlands/Marokkaanse schrijver Fouad Laroui.

  In deze paneldiscussie in Korzo theater in Den Haag stond de omgang met taal in Nederland centraal. We vergeleken de situatie in ons land met die in landen met een lange multiculturele traditie, zoals Zuid-Afrika en Kenia. In ons land worden 122 talen gesproken. Hoe tolerant zijn de Nederlanders en hoe tolerant zouden ze moeten zijn ten aanzien van het gebruik van andere talen dan het Nederlands? Hoe verhoudt zich de Nederlandse taalpolitiek - zo die al bestaat - tot die in andere multiculturele samenlevingen? Moet iedereen op straat Nederlands spreken? Moet het Turks naast het Fries en Nederlands tot officiële taal worden gemaakt? Of nemen we een voorbeeld aan Zuid-Afrika, waar elf officiële talen worden erkend? Welke omgangsregels hebben we nodig voor een succesvolle multiculturele samenleving? Tijdens de avond kwamen de pannelleden samen met drie studenten van het Institute of Social Studies, en het publiek tot drie drie geboden voor de omgang met taal in het nieuwe Nederland. Dat er intussen een nieuwe taal in Nederland ontstaat, de straattaal, hoorden we in een optreden van de Haagse rapper Cavy G. De voertaal van de gesprekken was Engels. Een geluidsopname kunt u op deze pagina beluisteren.

  De drie geboden die op deze avond werden opgesteld:
  - Thou shalt not be afraid of the tongue of another.
  - All languages are equal, but Dutch is more equal.
  - We must embrace differences because language diversity is a cultural treasure.


  De debatserie 'World Speakers' van literatuurfestival Winternachten en het Institute of Social Studies brengt prominente schrijvers en wetenschappers uit binnen- en buitenland samen.
  Deze discussie over taal is de eerste in een serie van drie. De volgende discussie vindt plaats op dinsdag 21 november in Korzo theater en gaat over onderwijs. Het afsluitende programma vindt plaats tijdens festival Winternachten in januari, op vrijdagmiddag 12 januari in Theater aan het Spui in Den Haag. Daarin staat de omgang met religie in multicultureel Nederland centraal.
  Schrijver Fouad Laroui zal alle drie de discussies leiden. Aan het eind van het drieluik presenteert hij de tien geboden voor het nieuwe Nederland.