Antjie Krog

Antjie Krog | B-Unlimited 15 februari 2019
Antjie Krog | B-Unlimited 15 februari 2019

(Zuid-Afrika, 1952) is behalve dichter, schrijver en journalist ook een geliefd voordrachtkunstenaar.'Haar lezen is een verademing, haar horen voorlezen een betovering', schreef Michaël Zeeman in de Volkskrant. Haar mooiste gedichten verschenen in 2004 in een tweetalige editie met cd waarop ze haar werk voorleest. 'Kom laat een woord dwars door je heen komen', luidt een van de regels in haar Gedichtendagbundel 2009 Waar ik jou word. En dat is precies wat er gebeurt als je luistert naar haar directe en fysieke poëzie. Verschillende poëziebundels van Krog werden vertaald in het Nederlands. Als radiojournalist deed ze verslag van de vergaderingen van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. Haar boek Country of My Skull (in 2000 in het Nederlands vertaald als De Kleur van je Hart en in 2004 verfilmd) is hier een weerslag van. Haar autobiografische herinneringen A Change of Tongue (2003) verschenen in 2009 in het Nederlands als Een Andere Tongval. Krogs werk is met verschillende prijzen bekroond, zoals de Hertzogprijs in Zuid-Afrika en de Gouden Ganzenveer die ze in 2018 in Nederland kreeg uitgereikt. In 2010 verschenen Hoe zeg je dat, een bloemlezing uit haar eigen werk, en Niets liever dan zwart, een vervolg op De kleur van je hart en Een andere tongval.

(2014)

Archief beschikbaar voor: Antjie Krog

 • Winternachten 2014

  Schrijversfeest 2014

  Met: Aad Meinderts, Alfred Schaffer, Antjie Krog, Bettine Vriesekoop, Elsbeth Etty, Francis Broekhuijsen, Geert Mak, Huub van der Lubbe, Jaap Goedegebuure, Jan Paul Schutten, Marjolein de Jong, Micha Hamel, Oek de Jong, Ronald Snijders, Tijs Goldschmidt, Tiziano Perez, Tom Lanoye

  Het Schrijversfeest vormt de feestelijke afsluiting van het festival met een programma vol schrijvers en andere gasten. Op het programma onder andere optredens van dichter Alfred Schaffer, Geert Mak, de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog, Tom Lanoye, literatuurcritica Elsbeth Etty, fluitist Ronald Snijders en zanger/dichter Huub van der Lubbe.

  In het Schrijversfeest is de uitreiking van de Jan Campert-prijzen opgenomen, de literatuurprijzen van de Gemeente Den Haag, met onder andere de uitreiking van de Constantijn Huygens-prijs voor een geheel oeuvre. Die prijs wordt uitgereikt aan Tom Lanoye. De Zuid-Afrikaanse schrijver Antjie Krog houdt voor hem een lofrede en we zien Lanoye met zijn dankwoord.

  De F. Bordewijk-prijs is voor Pier en Oceaan van Oek de Jong. De roman zal worden aangeprezen door literatuurcriticus/emeritus hoogleraar Jaap Goedegebuure. Componist en dichter Micha Hamel krijgt de Jan Campert-prijs voor zijn dichtbundel Bewegend doel. Schrijfster/journaliste en voormalig topsporter Bettine Vriesekoop zal de bundel bij ons aanbevelen. De Nynke van Hichtum-prijs voor jeugdliteratuur is voor Het raadsel van alles wat leeft van Jan Paul Schutten. Dat boek wordt aangeprezen door bioloog en schrijver Tijs Goldschmidt.

  Nederlandstalig programma. In samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en de Jan Campert Stichting. Het eerder aangekondigde optreden van Anne Vegter gaat wegens ziekte niet door.

 • Winternachten 2014

  Wereldverhalen: Storytelling in Theater Dakota

  Met: Antjie Krog, Kees Biekart, Linda Christanty, Neco Novellas, Rodaan Al Galidi

  Niets mooier dan elkaar verhalen vertellen. Verhalen van ver en dichtbij van studenten van het Institute of Social Studies en de Haagse Hogeschool, van het publiek en van buitenlandse schrijvers. I did it my Way is het onderwerp van de verhalen: over een belangrijk keuzemoment in je leven.

  De studenten van het ISS, veelal afkomstig uit zuidelijke landen, worden bij het maken van hun verhaal begeleid door de dramaturgen van De Kosmonaut, die hen in de maanden voorafgaand aan het festival workshops geven. Studenten van de Haagse Hogeschool maken hun verhalen samen met dramadocente Martine Zeeman.

  Drie auteurs, te gast op het festival, doen ook mee: dichteres Antjie Krog (Zuid-Afrika), dichter Rodaan Al Galidi (Irak/Nederland) en schrijfster Linda Christanty (Indonesië).

  Het programma is tweetalig: Nederlands en Engels. De vertellers worden begeleid door de muziek van de Mozambikaanse zanger/gitarist Neco Novellas.

  Heeft u zelf een verhaal van maximaal vijf minuten dat hierbij past? Aanmelden hoeft niet. Doe mee!

 • Winternachten 2014 – SATURDAY NIGHT UNLIMITED

  My verre-verste kind

  De zeer geliefde Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog introduceert haar zoon Andries Samuel, die met zijn bejubelde poëziedebuut in haar voetsporen treedt. Moeder en zoon dragen uit het hart gegrepen gedichten voor over de familieband tussen ouders en (klein)kinderen; Wende zette een speciaal voor deze gelegenheid een gedicht, dat Antjie Krog samen met haar zoon schreef, op muziek. Ze brengt dit nieuwe lied vanavond voor het eerst ten gehore en zingt ook ander werk. Engelstalig.

 • Antjie Krog Sestig

  Antjie Krog Sestig

  Met: Ad Zuiderent, Adriaan van Dis, Anne Vegter, Antjie Krog, Anton Korteweg, Bas Kwakman, Christine Otten, Hester Knibbe, Ineke Holzhaus, Jan Baeke, Jan Klug, Jan van der Haar, K. Michel, Liesbeth Lagemaat, Mark Boog, Peter Swanborn, Raj Mohan, Rob Schouten, Robert Dorsman, Rodaan Al Galidi, Tom Lanoye, Tsead Bruinja

  Nederlandse dichters eerden de Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Antjie Krog, die haar zestigste verjaardag in Den Haag kwam vieren. Een feestelijke avond, waarin Antjie Krog haar favoriete Afrikaanstalige gedichten voordroeg. Adriaan van Dis sprak met haar over de positie van de dichter in Zuid-Afrika. Een keur aan dichters trad voor haar op, zoals Hester Knibbe, Christine Otten, Rob Schouten, Jan Baeke, Tsead Bruinja, Rodaan Al Galidi, Anton Korteweg, Raj Mohan, Peter Swanborn, Jan van der Haar en Ad Zuiderent.

  Ter gelegenheid van haar verjaardag schreven meer dan veertig dichters een gedicht voor Antjie Krog. Deze gedichten zijn gebundeld in een speciale uitgave van Tortuca, tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst, die op deze avond aan haar werd aangeboden. Bas Kwakman, directeur van Poetry International Rotterdam, presenteerde het programma.

  Antjie Krog (23 oktober 1952) is een van de belangrijkste schrijvers van Zuid-Afrika: dichter, schrijver van proza en non-fictie, en journalist. Een heldere analytica wordt zij genoemd en een verfrissende denker. In De kleur van je hart (2000) deed zij op indringende wijze verslag van het werk van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. Na haar poëziedebuut Dogter van Jefta in 1970 publiceerde ze nog vele bundels zoals Otters in bronslaai, Jerusalemgangers, Lady Anne, Kleur kom nie alleen nie en Lijfkreet. Haar werk werd vele malen bekroond, onder andere met de Reina Prinsen Geerligsprijs, de Hertzogprijs, de Pringle Award en de Alan Paton Award.

 • Turkije 2012

  Writers Unlimited on Tour in Hatay - Siir Okuma/Poetry Reading

  Met: Antjie Krog, Ömer Erdem

  Optredens van Antie Krog, Rodaan Al Galidi en de Turkse auteur Ömer Erdem.

 • Turkije 2012

  Writers Unlimited on Tour in Ankara

  Met: Adriaan van Dis, Antjie Krog, Aslı E. Perker, Ayşegül Çelik, Rodaan Al Galidi

  Antjie Krog, Adriaan van Dis en Rodaan Al Galidi treden samen op met de Turkse auteur Ayşegül Çelik, met gespreksleider  Aslı E. Perker.

 • Turkije 2012

  Writers On Tour in Istanbul - Remembrance of Places

  Met: Adriaan van Dis, Antjie Krog, Rodaan Al Galidi, Sadık Yalsızuçanlar

  Adriaan van Dis, Antjie Krog en Rodaan Al Galidi treden op samen met de Turkse auteur Sadık Yalsızuçanlar. Plaatsen hebben hun eigen herinneringen, die op hun manier het verhaal beïnvloeden, en bronnen zijn van verhalen. Maar plaatsen zijn soms ook personages in fictie. Tijdens dit programma zullen de schrijvers en dichters voordragen en spreken over de herinnering aan plaatsen en wat die betekenen voor hun werk.

 • Turkije 2012

  Writers Unlimited on Tour in Istanbul - Unchartered Territories

  Met: Adriaan van Dis, Antjie Krog, Gülşah Elikbank, Ömer Erdem, Rodaan Al Galidi

  Voordracht van poëzie en proza, en gesprek met Antjie Krog, Rodaan Al Galidi, Adriaan Van Dis en de Turkse auteurs Ömer Erdem en Gülşah Elikbank. Over schrijven buiten de vertrouwde politieke en culturele omgeving.

 • Turkije 2012

  Writers Unlimited on Tour in Istanbul: Reading and discussion

  Met: Adriaan van Dis, Antjie Krog, Aslı E. Perker, Rodaan Al Galidi

  Bijeenkomst met de drie schrijvers van Writers Unlimited On tour, met voordracht en een gesprek over het thema van het festival 'Fear and the city', onder leiding van de Turkse schrjfster Aslı E. Perker.

 • Winternachten 2010

  Winternachtenlezing

  Met: Alexander Rinnooy Kan, Antjie Krog, Fouad Laroui, Mehmet Polat, Tarun Tejpal, Xue Xinran

  De vraag leek even simpel als verstrekkend: als je op dit moment de regels van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou moeten herschrijven, vanuit Zuid-Afrikaans perspectief, zou het resultaat dan nog op het origineel lijken? Of zou er iets totaal anders tevoorschijn komen?

  De Zuid-Afrikaanse schrijfster Antjie Krog nam de uitdaging aan en presenteert met de jaarlijkse Winternachtenlezing het resultaat. In haar lezing wordt meteen duidelijk dat in de nieuwe tekst de oorspronkelijke regels van de verklaring niet meer echt te herkennen zijn. Sterker nog: er zijn zelfs helemaal geen regels meer in opgenomen. Waarom? Omdat, volgens Krog, de derde wereld nooit met regels op de proppen komt. Regels zijn iets voor de eerste wereld. De derde wereld doet suggesties. Of ze brandt. Want de eerste wereld luistert altijd naar vuur.

  Krog houdt het bij suggesties. Haar verklaring draagt twee titels: de Universele Verklaring van Onderlinge Verbondenheid en Universele Suggesties voor Tolerantie. Haar lezing mondt uit in twee fundamentele vragen over tolerantie en intolerantie. De Indiase schrijver Tarun Tejpal en de Chinese schrijfster Xue Xinran proberen op die vragen een antwoord te geven vanuit het perspectief van hun landen van herkomst. Zowel Tejpal als Xinran schrijven niet alleen fictie, maar ze dragen als journalist ook bij aan het publieke debat in en over hun land.

  Schrijver Fouad Laroui leidt de avond. Het publiek zal de gelegenheid krijgen om zowel op Krog als op Xinran en Tejpal te reageren.

  De lezing is in het Engels. De Nederlandse vertaling wordt simultaan geprojecteerd. Bezoekers aan de lezing krijgen na afloop de integrale tekst in het Nederlands en het Engels.

 • Winternachten 2010 – Winternachten 2

  Zeeman's bezieling

  Op 27 juli 2009 overleed Michaël Zeeman. Hij was nog maar 50 jaar. Zijn belezenheid, kennis en liefde voor literatuur waren ongeëvenaard. Boeken waren zijn vrienden, zijn verwanten, zijn geliefden. Zeeman was dertien jaar als gespreksleider aan Winternachten verbonden. Zijn dood is niet alleen een groot verlies voor het culturele leven van Nederland, maar ook voor het festival. Hij laat een open plek achter die door niemand kan worden gevuld. Maar in de geest is hij nog steeds aanwezig. In Zeeman's bezieling spreekt Bas Heijne met mensen uit de kunst, politiek en wetenschap over verantwoordelijkheid en zingeving; thema's die Michaël Zeeman na aan het hart lagen. Met dichter/schrijfster Antjie Krog, filosofe/publiciste Marjolijn Februari en staatssecretaris Frans Timmermans. Presentatie Bas Heijne. NL

 • Winternachten 2010 – Winternachten 2

  Big Brother op bezoek

  Bij Christine Otten en Antjie Krog valt de ontregeling met de deur in huis. Zij ontdekten dat zij in onafhankelijk van elkaar geschreven boeken een bijna identieke scene hadden beschreven, namelijk een inval van de politie in huis. Beide invallen gebeurden op verdenking van betrokkenheid bij terroristische aanslagen in de jaren negentig. De affaire in de roman van Otten voert terug op een terroristische actie van RARA in Nederland; die in het non-fictie boek van Krog op een ANC-moord in Zuid-Afrika. In "Big Brother op Bezoek' vraagt Wim Brands de schrijfsters beide boeken te vergelijken en te plaatsen in de tijd. Is het toeval dat beiden schrijven over hoe de persoonlijke leefomgeving van hun personages, en daarmee hun vrijheid, wordt geschonden? Is het toeval dat ze nu, na 9/11, over deze kwesties schrijven?

 • Winternachten 2008

  VPRO's OVT Live vanuit Winternachten

  Met: Adriaan van Dis, Ahmed Ziani, Antjie Krog, Asis Aynan, Geert Mak, Haytham Safia Qu4rtet, Mathijs Deen, Paul van der Gaag

  Het laatste geluid van Winternachten 2008 klinkt op zondagmorgen op Radio 1 in een rechtstreekse uitzending vanuit Den Haag.

  In VPRO's OVT komen geschiedenis en literatuur samen in gesprekken met Winternachtengasten. Antjie en Krog en Adriaan van Dis spreken over Zuid-Afrika. De Berberse dichter Ahmed Ziani en schrijver/colomnist Asis Aynan gaan in gesprek over de Berberse taal. 'Fellowtravelers' in de Sovjet-Unie in de jaren dertig is onderwerp van een gesprek met schrijver Geert Mak, Hans Olink en Europarlementariër Thijs Berman. In de serie 'In Europa', onderdeel van de uitzending, staan vandaag de jaren dertig van de vorige eeuw centraal. Is de angst uit die tijd te vergelijken met die van onze tijd? Presentatie Matthijs Deen en Paul van der Gaag. Nederlandstalig

 • Winternachten 2008 – Winternachten vrijdagavond

  Geheugen, spreek

  Drie schrijvers van wereldformaat praten met elkaar over de angst voor een vergeten verleden en de taak van de schrijver zich dat verleden te herinneren. 'Ik ben de Tweede Wereldoorlog', beweerde Mulisch eens over zichzelf. Ook in het werk van Shafak en Krog speelt de geschiedenis van hun land een rol van belang. Onder leiding van Rudi Wester. Gedeeltelijk Engels- en Nederlandstalig.

 • Indonesië 2005

  Universitas Indonesia - optreden voor studenten Nederlands

  Met: Antjie Krog, Ellen Ombre, Frank Martinus Arion, Ramsey Nasr

  Als afsluiting van de tournee in Indonesië traden de vier schrijvers op voor studenten van de vakgroep Nederlands van de Universitas Indonesia, in Depok, bij Jakarta. De studenten hadden een programma voorbereid, waarbij ook zij literair werk voordroegen in het Nederlands en Afrikaans. Na hun optredens gingen de schrijvers in op vragen uit de zaal.

 • Indonesië 2005

  Winternachten Overzee in het Erasmushuis

  Met: Antjie Krog, Ellen Ombre, Frank Martinus Arion, Ramsey Nasr, Richard Oh

  Het laatste openbare optreden in deze tournee was in het Erasmushuis, het culturele centrum van de Nederlandse Ambassade in Jakarta. Hier traden alleen de vier voor Winternachten meereizende schrijvers op. Ze droegen voor uit hun werk en werden  geïnterviewd door schrijver en uitgever Richard Oh. De schrijvers lazen hun gedichten en proza-fragmenten in hun eigen taal, terwijl de Indonesische vertaling simultaan werd geprojecteerd. De populaire muziekgroep Krakatau trad voorafgaand aan het programma en na de pauze op.

 • Indonesië 2005

  Winternachten in Teater Utan Kayu - Jakarta (2)

  Met: Antjie Krog, Frank Martinus Arion, Ramsey Nasr

  Op de tweede avond van het festival in Teater Utan Kayu traden Ramsey Nasr, Frank Martinus Arion en Antjie Krog op met het Royke Kaopaha Ensemble, Radhar Panca Dahana, Budi Darma, Arswendo Atmowiloto, de Turkse schrijfster Asli Erdogan, N. Riantiarno en de Amerikaanse auteur Robert Olen Butler.

 • Indonesië 2005

  Discussie: De Waarheid en Verzoening

  Met: Antjie Krog

  Een discussie met Antjie Krog en de Acehse dichter Azhari over de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie en de mogelijkheid om een dergelijke commissie ook in Indonesië te installeren voor Oost-Timor en voor de bloedige jaren van de overgang van het bewind van Soekarno naar Soeharto. Antjie Krog schreef in 'The Country of My Skull' een indrukwekkend verslag van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie.

 • Indonesië 2005

  Winternachten in Teater Utan Kayu - Jakarta (1)

  Met: Antjie Krog, Ellen Ombre

  De tournee eindigde in Jakarta. Hier vond het driedaagse literatuurfestival plaats in Teater Utan Kayu, het theater van de culturele organisatie Komunitas Utan Kayu. Vanavond traden Ellen Ombre en Antjie Krog op met Afrizal Malna, Azhari, Hamsad Rangkuti, Gunawan Maryanto en de Australiërs Jan Cornall en Lauren Williams.

 • Indonesië 2005

  Winternachten Overzee in Bandar Lampung - Sumatra

  Met: Antjie Krog, Ramsey Nasr

  Na Bandung reisde het gezelschap naar Sumatra, naar de stad Bandar Lampung. Ook hier waren er optredens op twee avonden. Op deze avond traden Antjie Krog en Ramsey Nasr op met de Indonesiërs Isbedy Stiawan ZS, Dinar Rahayu, Marhalim Zaini, Shinta Febriany, Masnunah, de Turkse schrijfster Asli Erdogan en de Australische dichteres Lauren Williams.

 • Indonesië 2005

  Winternachten Overzee in Bandung

  Met: Antjie Krog, Frank Martinus Arion, Ramsey Nasr

  De tournee van Winternachten startte in Bandung, met optredens op twee avonden. Op deze eerste avond  traden drie van de vier voor Winternachten meereizende schrijvers op. Andere optredenden waren de Indonesiërs Soni Farid Maulana, Nur Wahida Idris, A.S. Laksana, Kurnia Effendi, de Australische Jan Cornall en de KeTUK Group.

 • Winternachten 2004

  Winternachten - Preview

  Met: Adrian Nicole LeBlanc, Antjie Krog, Chirikure Chirikure, Denise Jannah, Lasana M. Sekou, Michaël Zeeman, Nelleke Noordervliet, Putu Wijaya, Robert Menasse, Syahrial & Grup, Tessa Leuwsha, Tom Gilling, Zakes Mda

  Voordat Winternachten in al zijn hevigheid losbarst geeft journalist en literatuurcriticus Michaël Zeeman zijn visie op het thema van dit jaar: toekomst@idealen.nu. Nelleke Noordervliet presenteert aansluitend een afwisselend programma met schrijvers, dichters en muziek. Buitenlandse auteurs presenteren zichzelf met een korte voordracht en geven een voorproefje op de programma's waarin ze het komend weekeinde te zien zijn. Met optredens en gesprekken van schrijvers uit Suriname, Sint Maarten, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Australië, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Indonesië, en muziek van de Sumatraanse muziekgroep Syahrial & Grup en zangeres Denise Jannah.

 • Winternachten 2004 – WINTERNACHT 1

  VPRO - De Avonden, live radio vanuit Winternachten

  In dit tweede uur van de live-radio uitzending van VPRO - De Avonden, gaat presentatator Wim Brands o.a. in gesprek met de schrijvers Antjie Krog, Wim Westerman en Henk van Woerden. Het nieuwe boek van Antjie Krog, Liederen van de Blauwkraanvogel (uitgegeven door Podium en Novib), wordt in dit programma gepresenteerd.

 • Winternachten 2004 – WINTERNACHT 1

  Opening: het Orakel van Afrika

  De Zuid-Afrikaanse schrijver en jounalist Antjie Krog opende Winternachten met de eerste in een serie van zes orakelspreuken. Daarna ging zij - onder leiding van Michaël Zeeman - in gesprek met de Iraans/Nederlandse dichter en wetenschapper Afshin Ellian over de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommisssie. Ellian promoveerde kort geleden op dit onderwerp. Herstel, inschikken, aanpassen, verzoenen en vergeven. Volgens Krog past de verzoening in een lange Afrikaanse traditie. Onmogelijk dat zoiets zou gebeuren in een moslim-land, stelt Afshin Ellian.

 • Winternachten 2002

  Live bloemlezing: taboes van liefde en literatuur

  Met: Antjie Krog, Ayu Utami, Basil Appollis, Ernest Pépin, Fouad Laroui, Frank Martinus Arion, Gerrit Komrij, Manon Uphoff, Michaël Zeeman, Pauline Melville

  Het zijn dezelfde mensen die indertijd vonden dat alles moest kunnen en alles moest mogen, die nu met verbeten ernst alles waarvan ze maar het vermoeden hebben dat de ander het prettig zou kunnen vinden willen verbieden.
  Dat schreef Gerrit Komrij. Misschien is er geen begrip zo cultuurbepaald als taboe. In Nederland lijken er sinds de jaren zestig nauwelijks nog taboes te bestaan op het gebied van liefde en literatuur. Maar dan verschijnt er opeens een schokkende Afrikaanse roman over homoseksualiteit, en maakt een Zuid-Afrikaan controversiële films over macht, liefde, en geweld. Als culturen botsen op het terrein van het taboe, is er misschien geen begrip zo geschikt om met een internationaal gezelschap auteurs over te discussiëren. Op deze middag lazen acht auteurs hun favoriete fragment uit de wereldliteratuur voor rondom het thema taboes. Uit het daarop volgende gesprek werd duidelijk waar in elke cultuur of godsdienst de grens wordt getrokken. Voertaal: Nederlands/Engels.

 • Winternachten 2002 – Winternacht 1

  Taal der Liefde

  Antjie Krog en Kristien Hemmerechts zijn beiden meesteressen in de ode aan de geliefde. 'Liefste, jy mág nie doodgaan nie' schreef Krog in haar tijdens Winternachten in Nederlandse verschenen bundel Kleur komt nooit alleen. Om hieraan te ontkomen wordt de geliefde gebalsemd in taal. Een middel dat Hemmerechts ook hanteerde in haar poëtografie Taal zonder mij.

 • Winternachten 2002 – Winternacht 1

  Zedenpreek: Antjie Krog

  Zuid-Afrika en de liefde. Volgens president Thabo MBeki heeft AIDS niets met seks, maar alles met armoede te maken. Gratis condooms werden wel verstrekt, maar het verhaal gaat dat ze allemaal lek waren geraakt, door het nietje waarmee de handleiding in de vele officiële talen van Zuid-Afrika er aan vastgemaakt was. Antjie Krog is schrijfster, dichteres en journalist. Hoe staat het met de lust en de liefde in haar land? Luister naar haar donderpreek.

 • Tournee NL 2002

  Winternachten Den Bosch

  Met: Annel de Noré, Antjie Krog, Ayu Utami, Ed van Eeden, Hagar Peeters

  Hoe schrijven vrouwen over de liefde? Schrijfsters uit vier continenten spraken over de manier waarop ze lust en liefde verwoorden in hun proza en poëzie. "Liefde bouwt zich een Hel, de Hemel te spijt.", schrijft Annel de Noré uit Suriname. "Genoeg gedicht over de liefde vandaag", stelt dichter Hagar Peeters, als het schrijven in de plaats dreigt te komen van de liefde zelf. Een avond in Theater Bis in Den Bosch.